Na jakie choroby można dostać medyczną marihuanę?

1 lutego, 2023przez jarek0

Medyczna marihuana była stosowana od tysięcy lat w leczeniu różnych chorób. W ostatnich latach, medyczna marihuana stała się popularną alternatywną opcją leczenia dla osób cierpiących na szereg problemów zdrowotnych. Stosowanie medycznej marihuany jest obecnie legalne w Polsce i wielu krajach, ale nadal podlega regulacjom i prawom, dlatego ważne jest, aby znać choroby, na które można ją przepisać.

Choroby fizyczne

Medyczna marihuana może być stosowana w leczeniu szeregu dolegliwości fizycznych i psychicznych. Najczęstszym zastosowaniem medycznej marihuany jest przewlekły ból, który jest jedną z wiodących przyczyn niepełnosprawności i przewlekłych chorób. Wykazano, że aktywne związki w marihuanie, takie jak tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD), mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. To sprawia, że medyczna marihuana jest przydatną opcją dla osób cierpiących na takie schorzenia jak zapalenie stawów, fibromialgia i migreny.

Kolejne zastosowanie medycznej marihuany to leczenie osób z epilepsją i innymi zaburzeniami napadowymi. Wykazano, że związki zawarte w marihuanie mają działanie przeciwdrgawkowe i mogą zmniejszyć częstotliwość i nasilenie napadów. Było to szczególnie przydatne w przypadku dzieci i nastolatków, którzy są odporni na tradycyjne leki przeciwdrgawkowe.

Zaburzenia psychiczne

Innym zastosowaniem medycznej marihuany jest leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak lęk i depresja. Wykazano, że związki zawarte w marihuanie mają działanie stabilizujące nastrój i mogą pomóc złagodzić objawy lęku i depresji. Medyczna marihuana była również stosowana w leczeniu osób z zespołem stresu pourazowego (PTSD) i zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Medyczna marihuana stosowano także w leczeniu osób z nudnościami i wymiotami, szczególnie tych poddawanych chemioterapii. Wykazano, że związki zawarte w marihuanie mają działanie przeciwwymiotne, co może pomóc złagodzić nudności i wymioty u tych pacjentów. Może to pomóc w poprawie jakości życia pacjentów poddawanych chemioterapii i innym terapiom nowotworowym.

Medyczna marihuana znalazła także zastosowanie w leczeniu osób z jaskrą, stanem, w którym zwiększone ciśnienie w oku może prowadzić do utraty wzroku. Wykazano, że związki zawarte w marihuanie obniżają ciśnienie w oku i poprawiają przepływ krwi do oka, co może pomóc w spowolnieniu postępu jaskry.

Dodatkowo, medyczna marihuana pomaga w leczeniu osób ze stwardnieniem rozsianym (MS), przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, która wpływa na centralny układ nerwowy. Wykazano, że związki zawarte w marihuanie zmniejszają skurcze mięśni, drżenie i inne objawy SM. Medyczn marihuana była również stosowana w leczeniu osób z chorobą Parkinsona, zwyrodnieniowym zaburzeniem układu nerwowego, które może powodować drżenie i inne objawy motoryczne.

Lista zastosowań

Dolegliwości, dla których lekarz może przepisać medyczną marihuanę:

  • Ból przewlekły
  • Epilepsja i inne zaburzenia napadowe
  • Lęk i depresja
  • Zespół stresu pourazowego (PTSD)
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
  • Nudności i wymioty
  • Jaskra
  • Stwardnienie rozsiane (MS)
  • choroba Parkinsona
  • Fibromialgia
  • Zapalenie stawów
  • Migreny

Podsumowując, medyczna marihuana stanowi przydatną opcję leczenia dla osób cierpiących na różne schorzenia. Wykazano, że ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe, stabilizujące nastrój, przeciwwymiotne i wiele innych. Należy pamiętać, że medyczna marihuana nadal podlega przepisom i ograniczeniom.  Możemy jej używać tylko pod nadzorem lekarza.

Dowiedz się, jak dostać receptę na medyczną marihuanę.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *